samlade prover

OCD Genetik


Senaste nytt (april 2021)

Med er hjälp har vi nu samlat in drygt 3000 DNA prov och det är nu dags att avsluta DNA insamlingen. Stort tack till alla ni som har bidragit!

Vi kommer nu att jobba med att kontrollera att vi har alla uppgifter för alla som deltar i studien och komplettera där det saknas något. När vi har alla uppgifter och DNA prov i ordning så kan vi börja med analyserna och försöka hitta svar på våra många frågor. Fortsättning följer…

Läs mer om studien!

Vad är OCD Genetik?


OCD Genetik är en studie vid Karolinska Institutet i Stockholm där vi samlar in DNA från dig med tvångssyndrom (OCD), dysmorfofobi (BDD), samlarsyndrom (Hoarding disorder) eller tics för att bättre förstå vad som orsakar tillstånden. DNA samlas in genom salivprov och dessa förvaras i KI biobank. Studien är godkänd av Regionala etikprövningsnämden i Stockholm och ansvarig prövare för studien är docent Christian Rück som leder studien tillsammans med professor David Mataix-Cols.

Studiens deltagare rekryteras dels genom självanmälan via denna webbsida och dels genom kliniker som är specialiserade på dessa tillstånd runtom i landet. Genom klinikerna rekryteras även barn och ungdomar och diagnoserna dermatillomani, trichotillomani och ORS ingår utöver förenämnda diagnoser. Läs mer på Rucklab.com


Syftet med studien

Vad är syftet med studien?


Har du någon gång undrat varför vissa personer drabbas av en sjukdom? Vi vet redan att ärftliga faktorer spelar en viktig roll, tillsammans med omgivningsfaktorer men vilka specifika gener som spelar in är ännu okänt. I denna studie undersöker vi vilka genetiska varianter som kan bidra till utvecklingen av tillstånden. Liknande studier på andra tillstånd har lyckats hitta ett stort antal sådana genetiska variationer.

Vem kan delta?

Vi söker dig som bor i Sverige, är minst 18 år och har eller någon gång haft tvångssyndrom, dysmorfofobi eller samlarsyndrom. Även om du inte har någon formell diagnos men misstänker att du har eller haft ett av dessa tillstånd kan du anmäla dig. Om du har kroniska tics eller Tourettes syndrom som primär diagnos och vill vara med kan du anmäla dig för vår genetikstudie på Tourettesgenetik.se.


Läs mer!


Vad innebär deltagandet?


Deltagandet sker i fyra steg:

Steg 1 – Samtycke

Du använder ditt BankID för att logga in och bekräfta ditt samtycke på en säker plattform som är utvecklad för denna studie. Klicka här för att läsa igenom samtyckesformuläret.

Steg 2 – Frågeformulär

I studiens säkra plattform besvarar du ett antal frågor om dig, dina symtom och hur de påverkar ditt mående.

Steg 3 – Intervju

Vi bokar en tid med dig för en kort telefonintervju (15-30 minuter). Intervjun genomförs av en erfaren kliniker och syftar till att bedöma din diagnos.

Steg 4 – Salivprov

Du får ett salivprovtagningskitt hemskickad med instruktioner om hur man tar ett salivprov. I medskickade svarskuvertet kan du sedan skicka tillbaka dit prov. Klicka här för att se instruktionerna.


Nyfiken på hur kontakten med oss kommer att se ut? Här kan du läsa mer.


Läs mer om:

Tvångssyndrom Dysmorfofobi Samlarsyndrom

Tvångssyndrom (OCD)


Du som har tvångssyndrom kan besväras av obehagliga och ångestframkallande tankar (tvångstankar). För att lindra obehaget tar du ofta till olika beteenden (tvångshandlingar).

Har du återkommande och ihållande tankar (t.ex. rädsla för att bli smittad av olika sjukdommar, rädsla för att lämna spisen på och orsaka eldsvåda), impulser eller fantasier (t.ex. rädsla för att köra bilen mot ett träd, rädsla för att skrika oanständigheter ute bland folk) som du upplever som påträngande och svåra att motstå, även om du försöker?

Känner du dig tvingad att utföra upprepade handlingar (t.ex. tvätta händerna, ställa i ordning, kontrollera) eller mentala handlingar (t.ex. bedja, räkna, upprepa något ord i det tysta) till följd av någon tvångstanke, för att förhindra eller reducera lidande eller förhindra att någon fruktad händelse eller situation inträffar?

Tycker du att dina tvångstankar eller tvångshandlingar är överdrivna eller orimliga?

Orsakar dina tvångstankar eller tvångshandlingar påtagligt lidande, är de tidskrävande (tar mer än en timme om dagen) eller stör de i betydande grad dina dagliga rutiner, yrkesliv (eller studier) eller vanliga sociala aktiviteter eller relationer?

Svarade du ”ja” på dessa frågor? Då har du möjligtvis tvångssyndrom.

Dysmorfofobi (BDD)


Du som har dysmorfofobi kan vara överdrivet upptagen av någon del av eller flera delar av ditt utseende. Du ägnar mycket tid åt att kontrollera ditt utseende och försöker kanske även rätta till det du anser vara fel (t.e.x. lägger du timmar på att ditt smink eller din frisyr ska bli rätt, du täcker över det du upplever som fult, du speglar dig överdrivet eller undviker speglar).

Är du fixerad vid en eller flera upplevda defekter i ditt utseende eller har du någon smärre fysisk avvikelse som du ägnar överdrivet mycket tid att kontrollera?

Orsakar denna fixering dig lidande eller betydande hinder i sociala sammanhang eller i ditt yrkesliv? (t.e.x. gör ditt utseende att du undviker att träffa dina vänner, gå till affären, eller att kunna sköta ditt jobb etc.)

Svarade du ”ja” på dessa frågor? Då har du möjligtvis dysmorfofobi.

Samlarsyndrom (Hoarding disorder)


Du som har samlarsyndrom kan känna ett starkt behov av att samla på och spara saker. Du kan tycka att det är obehagligt att göra dig av med saker och uppleva stress över att ens tänka på det.

Har du ihållande svårigheter att slänga eller göra dig av med saker, oavsett deras faktiska värde?

Beror dina svårigheter på ett upplevt behov av att behålla sakerna och ett obehag som är förknippad med att göra dig av med dem?

Leder dina symtom till ansamling av saker, som hopar och belamrar levnadsutrymmen och som förhindrar användning av utrymmen för det de är avsedda för?

Orsakar ditt samlande betydligt lidande eller betydande hinder i sociala sammanhang eller i yrkeslivet?

Svarade du ”ja” på dessa frågor? Då har du möjligtvis samlarsyndrom.

Frågor eller funderingar?


Kontakta oss, så återkommer vi till dig så snart vi kan!

070-091 87 19

Graphics Designed by rosapuchalt / Freepik